Swot-analyse

Swot-analyse

SWOT is een afkorting voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. In het Nederlands: Sterktes, Zwaktes, Kansen en Bedreigingen. De sterktes en zwaktes hebben betrekking op de interne organisatie. En de kansen en bedreigingen hebben betrekking op de externe organisatie. Als een organisatie een strategisch plan gaat opstellen is het maken van een SWOT-analyse noodzakelijk. Het maken van een SWOT-analyse bestaat grofweg uit het beantwoorden van de volgende vragen:

Strengths – Wat zijn sterke punten van de organisatie? Waar is de organisatie goed in?
Weaknesses – Wat zijn de zwakke punten van de organisatie? Wat kan er verbeterd worden?
Opportunities – Waar liggen de kansen voor de organisatie? Hoe kan de organisatie de (financiële) prestatie verbeteren?
Threats – Wat zijn de bedreigingen voor de organisatie? Welke factoren kunnen een risico vormen voor het behalen van de doelstellingen van de organisatie?

Als deze vragen beantwoord zijn wordt dit opgenomen in een confrontatiematrix. Op basis van de confrontatiematrix bepaalt de organisatie haar strategie. Hieronder zie je een confrontatiematrix (nog niet ingevuld).

Lees meer over de confrontatiematrix

Swot-analyse
 Like ons op Facebook !

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Sterktes

Op basis van een interne analyse ga je de sterktes van de organisaties bepalen. Een interne analyse kun je maken door verschillende hulpmiddelen te gebruiken. Ook hiervoor zijn bepaalde modellen die je als handvat kunt gebruiken.

Lees verder

Zwaktes

Net zoals de sterktes kun je de zwaktes van de organisatie met behulp van dezelfde modellen in kaart brengen. Een interne analyse kun je maken door verschillende hulpmiddelen te gebruiken.

Lees verder

Kansen

De kansen breng je in beeld door een externe analyse uit te voeren. De externe analyse heeft dus betrekking op de omgeving van de organisatie. Dit kan op meso-niveau maar ook op macro-niveau zijn. Meso-niveau is relatief dicht bij de organisatie, bijvoorbeeld de directe omgeving of de bedrijfstak. Macro-niveau is verder van de organisatie vandaan maar heeft wel invloed op de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan hoeveel werkloosheid er in Nederland (of provincie) is. Op meso-niveau kan een organisatie soms nog enige invloed uitoefenen. Dit is ook afhankelijk van de omvang van de organisatie.

Lees verder

Bedreigingen

Ook de bedreigingen hebben betrekking op de externe organisatie (meso- en macro-niveau). Om de bedreigingen in beeld te brengen kun je ook weer gebruik maken van handige modellen (hulpmiddelen). Op een stapsgewijze manier kun je de externe analyse uitvoeren. Een voorbeeld van een bedreiging van een organisatie kan zijn: wijziging van wetgeving of de vergrijzing. Een bedreiging kan ook betekenen dat je dit gaat omzetten naar een kans voor een organisatie. Mogelijk kun je als organisatie snel en effectief inspelen op wetswijzigingen of de vergrijzing.

Lees verder

Confrontatiematrix

Als je de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen in beeld hebt gebracht kun je deze in de confrontatie matrix zetten. Je ziet dan overzichtelijk waar de organisatie haar strategie op zou kunnen richten. Heb je bijvoorbeeld personeel die goed is opgeleid (sterkte) dan zou je snel kunnen inspelen op de kans, klanten willen steeds beter geïnformeerd worden bij aankoop van een product (kans). Bekijk snel het voorbeeld van de confrontatiematrix.

Lees verder

Marketing

Lees ook de onderstaande onderwerpen over marketing.

Business Model CanvasSwot-analyseBCG matrixAnsoff MatrixMarketingmixDESTEP-analyseMarketing Kotler

7s model5 krachten model Porter